• English
  • Polski

Modele biznesowe

Model biznesowy

W ramach współpracy proponujemy realizację inwestycji w obszarach zaprezentowanych powyżej w jednym z modeli

Fundusze inwestycyjne zamknięte

Funkcjonowanie Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych w Polsce regulowane jest w polskim prawie przede wszystkim Ustawą o funduszach inwestycyjnych oraz powiązanymi z nią rozporządzeniami wykonawczymi.

Inwestycje shariatowe

Wiele instrumentów na polskim rynku kapitałowym nie zapewnia zgodności

Narzędzia zarządzania ryzykiem

Jednym z kluczowych aspektów realizacji inwestycji zarówno w modelu obejmującym pozyskiwanie kapitału przez Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, jak i w inwestycjach bezpośrednich, jest zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym.