• English
  • Polski

Obszary inwestycyjne

Obszary Inwestycyjne

Polska przyciąga inwestorów stabilną, nastawioną na zrównoważony rozwój gospodarką,  wysoce wyspecjalizowaną kadrą oraz konkurencyjnością cenową.

Produkty i usługi finansowe

Rynek finansowy odgrywa w systemie gospodarczym bardzo istotne znaczenie, na jego rolę ma wpływ wiele czynników, zarówno zewnętrznych jak wewnętrznych.

Innowacyjne Technologie

Podstawowym elementem wspierającym rozwój gospodarczy są inwestycje w nowe technologie i innowacje.

Rynek IT

Polska znajduje się w czołówce regionu Central and Eastern Europe (CEE)  jeśli chodzi o skalę prognozowanych na najbliższe trzy lata inwestycji w rozwiązania IT.

Energetyka

Produkcja energii pierwotnej w Polsce oparta jest w większości o paliwa kopalne, wkrótce jednak może sie to zmienić.

Rynek rolno-spożywczy

Polski sektor spożywczy przeszedł znaczącą przemianę na przestrzeni ostatnich 20 lat. Stanowił jedną z branż, które najszybciej odrodziły się po kryzysie związanym z transformacją ustrojową, stając się jednocześnie ważnym stymulatorem wzrostu gospodarczego.

Nieruchomości

Cena ziemi w Polsce od długiego czasu notuje trend wzrostowy, co pokrywa się z postrzeganiem lokowania środków w nieruchomościach gruntowych jako bezpiecznej inwestycji.

Gospodarka odpadami

Jednym z elementów przyszłego rozwoju gospodarki jest branża odpadowa, a co za tym idzie - rozwój projektów mających na celu zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów, których składowanie zagraża środowisku naturalnemu.

Transport

Polski rynek transportowy w skali europejskiej jest rynkiem wysoko rozwiniętym. Od 2004 r. kiedy to Polska wstąpiła do UE, ciągłe inwestycje i rozwój infrastruktury transportowej znacząco zdeterminowały poziom i jakość usług transportowych.

Turystyka

Turystyka jest ważną sferą aktywności gospodarczej, a jednocześnie sferą działalności społecznej. Aktywność turystyczna jest jednym z mierników poziomu życia mieszkańców i wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw.