• English
  • Polski

Partnerzy

Podmioty rynków kapitałowych

Podmioty rynków kapitałowych

Jednostki naukowe

Jednostki naukowe w Polsce

Instytucje otoczenia biznesu

W dobie globalizacji kluczem do rozwoju i konkurencyjności państw jest gospodarka oparta na wiedzy.

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) to wydzielone obszary Polski, gdzie inwestorzy są upoważnieni do zwolnienia z podatku dochodowego w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych w danej strefie.

Parki Naukowo Technologiczne

Parki Naukowo Technologiczne mają za zadanie łączyć podmioty, które mogą mieć wspólne cele rozwojowe i inwestycyjne.