• English
  • Polski

Platformy

Projekty inwestycyjne

Pozyskanie finansowania lub partnera

Zgłoszenie

Kluczowym zadaniem realizowanym przez ekspertów Centrum Obsługi Inwestycji jest przygotowanie optymalnej propozycji inwestycyjnej dla przedsiębiorcy poszukującego kapitału, jak i wyszukiwanie dla inwestorów projektów o wysokim potencjale biznesowym. W ramach prowadzonej działalności poszukujemy projektów inwestycyjnych na każdym etapie rozwoju. Finansujemy wyselekcjonowane przedsięwzięcia charakteryzujące się wysokimi stopami zwrotu. Realizujemy politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stale monitorujemy przebieg inwestycji oraz aktywnie uczestniczymy w zarządzaniu projektami.
 

Kluczowe obszary inwestycyjne obrane przez nas to:
  • budownictwo pasywne i plusenergetyczne, technologie konstrukcyjne, stolarka okienna i drzwiowa, systemy dociepleń oraz systemy grzewcze,
  • energetyka odnawialna, innowacyjne technologie pozyskiwania energii z wiatru, słońca, wody czy biomasy,
  • rozwiązania ICT, oprogramowania, aplikacje mobilne, rozwiązania chmurowe oraz systemy telemetryczne,
  • niskoemisyjny transport - pojazdy przyczyniające się do wzrostu niezależności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz infrastruktura ich ładowania.
Na swoim koncie posiadamy wiele projektów inwestycyjnych realizowanych zarówno w Polsce, jak i całej Europie. Nasze działania nastawione są przede wszystkim na rozwój inwestycji zapewniających wymierne zyski w zakładanym horyzoncie czasowym.
 
 

Start-upy

Uzyskanie finansowania przedsięwzięcia

Zgłoszenie

Jeśli poszukujesz kapitału, aby rozwinąć swój start-up i uplasować go na wysokiej pozycji na rynku, zgłoś się do nas. Naszym celem jest kompleksowe wsparcie procesu rozwoju start-upów, niezależnie od etapu rozwoju na jakim się one znajdują. Poszukujemy perspektywicznych projektów wymagających zarówno nakładów finansowych, jak i wsparcia merytorycznego. Naszym celem jest wspieranie przedsiębiorczości.

Współpracujemy z międzynarodowymi inkubatorami przedsiębiorczości, zlokalizowanymi m.in. w: Stanach Zjednoczonych, Chinach i Emiratach Arabskich. Charakteryzuje nas indywidualne i dostosowane do wymagań klienta podejście. Wystarczy więc dobry pomysł, aby poprzez nasze doświadczenie, kapitał oraz rozbudowaną sieć kontaktów Twoja firma mogła się dynamicznie rozwijać i zdobywać rynki międzynarodowe. Nasi specjaliści są do dyspozycji na każdym etapie tworzenia i wdrażania planu rozwojowego, jak i po jego zakończeniu. Pomożemy Ci zweryfikować i rozwinąć pomysł, stworzymy plan biznesowy i marketingowy wprowadzenia go na rynek i, co najważniejsze, sfinansujemy bieżące i inwestycyjne potrzeby Twojego biznesu.

 
 

Dotacje unijne

Pozyskanie dotacji unijnych

Zgłoszenie

Projekty unijne umożliwiają przedsiębiorcom realizację kompleksowych, długofalowych działań rozwojowych dzięki dużo niższym kosztom. W ramach prowadzonej działalności pozyskaliśmy finansowanie dla ponad 150 projektów inwestycyjnych zlokalizowanych w całej Europie. Branża nie ma tu znaczenia, gdyż naszym celem jest wyznaczanie strategii i skuteczne pozyskiwanie kapitału na Twoje inwestycje.

Specjalizujemy się w kompleksowym pozyskiwaniu dofinansowania. Po rozpoznaniu potrzeb inwestycyjnych oferujemy pomoc w wyborze odpowiedniego programu wsparcia i przygotowaniu wniosku aplikacyjnego, nadzór nad prawidłowym przebiegiem harmonogramu projektu oraz jego rozliczenie. Niezależnie od tego, czy dofinansowanie ma pochodzić ze środków Unii Europejskiej, czy z innego programu wsparcia zapewniającego osiągnięcie wymarzonego celu, możesz liczyć na naszą pomoc bez obaw o wysokie koszty usługi. Nasze wynagrodzenie zależne jest od sukcesu!
 
 
 

Misje gospodarcze i targi

Nowe rynki zbytu

Zgłoszenie

W ramach platformy Misji gospodarczych i Targów eksperci wyselekcjonują adekwatny do potrzeb wybranego klienta program targowy lub plan misji gospodarczej. O skuteczności tej formuły świadczy wieloletnie uczestnictwo przedsiębiorców, którzy świadomie wybrali prezentację na targach jako element budowania wizerunku i pozycji na rynku. COI wspiera klientów również w formie pozyskiwania funduszy i kapitału na planowane programy działania. Dział Marketingu przeprowadza odpowiednie analizy i plany, które następnie są kosztorysowane, dzięki czemu Centrum Obsługi Inwestycji może odpowiednio dopasować programy dofinansowania.

Platforma to również zestawienie i harmonogram najważniejszych branżowych wydarzeń targowo-konferencyjnych z Europy i świata. Baza jest ściśle powiązana z firmami współpracującymi z COI i nieustannie aktualizowana. Eksperci COI, ze względu na wieloletnie doświadczenie w branży, posiadają szerokie spektrum kontaktów biznesowych, dzięki którym proces współpracy z organizatorami eventów jest znacznie łatwiejszy i pozbawiony zbędnych formalności.