• English
  • Polski

 

Współpraca gospodarczo-handlowa między Polską a ZEA.

Celem współpracy pomiędzy Polską a ZEA jest wzmocnienie i pogłębienie relacji we wszystkich dziedzinach, zarówno gospodarczych, handlowych, jak również kulturowych.

Obszary Inwestycyjne

Polska przyciąga inwestorów stabilną, nastawioną na zrównoważony rozwój gospodarką,  wysoce wyspecjalizowaną kadrą oraz konkurencyjnością cenową.

Produkty i usługi finansowe

Rynek finansowy odgrywa w systemie gospodarczym bardzo istotne znaczenie, na jego rolę ma wpływ wiele czynników, zarówno zewnętrznych jak wewnętrznych.

Innowacyjne Technologie

Podstawowym elementem wspierającym rozwój gospodarczy są inwestycje w nowe technologie i innowacje.

Rynek IT

Polska znajduje się w czołówce regionu Central and Eastern Europe (CEE)  jeśli chodzi o skalę prognozowanych na najbliższe trzy lata inwestycji w rozwiązania IT.

Energetyka

Produkcja energii pierwotnej w Polsce oparta jest w większości o paliwa kopalne, wkrótce jednak może sie to zmienić.