• English
  • Polski

Współpraca gospodarczo-handlowa

Współpraca gospodarczo-handlowa między Polską a ZEA.

Celem współpracy pomiędzy Polską a ZEA jest wzmocnienie i pogłębienie relacji we wszystkich dziedzinach, zarówno gospodarczych, handlowych, jak również kulturowych.